• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie obytných a spoločenských priestorov je zabezpečené v pravidelných intervaloch 3 internými zamestnancami. Upratovaním sa rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dezinfekcia umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkaním, umývanie okien, utieranie prachu ap. priestorov obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, ako aj zabezpečenie čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, kde v pravidelných týždenných intervaloch, alebo podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva prijímateľov. Praním sa rozumie najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlením sa rozumie triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržbou šatstva sa rozumie oprava a úprava osobného šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie šatstva).

Priložené fotografie