• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Úprava tabule na pomníku

Pomník (4)

Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO sa venuje pomoci obyvateľom domova sociálnych služieb Čeláre - Kírť. Ich potreby  sú rôznorodé v závislosti od formy a stupňa postihnutia. Cieľom združenia je nielen združovať občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem o spoluprácu, ale aj prispievať svojou činnosťou a podporovať zlepšovanie kvality života jednotlivcov.  Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno - časových potrieb prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb Čeláre-Kírť, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov uvedeného zariadenia.

Taká materiálna podpora bola aj úprava tabule na pomníku zosnulých obyvateľov domova sociálnych služieb na miestnom cintoríne. Členovia OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO  na členskej schôdzi rozhodli  a odsúhlasili obnoviť tabuľu na pomníku pre urny prijímateľov sociálnej služby. Rozhodli sme sa takto preto, aby bolo  návštevníkom  cintorína zrejmé, kto odpočíva v hrobe. Obyvatelia nášho zariadenia každý rok na Všechsvätých  navštívia hrob bývalých spoluobčanov a nosia im kvety a zapália sviečky. Vnímajú to, že na bývalých obyvateľov nezabúdame. Veríme, že aj takou formou sme mohli prispieť k skvalitneniu života našich prijímateľov sociálnej služby.

Zapísala Ing. Martina Ivanová -  predsedkyňa OZ

Priložené fotografie