• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Úschova cenných vecí

Naše zariadenie ma vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí PSS v osobitnom bezpečnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci od prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí cenných vecí uzatvorí poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zaeviduje do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Priložené fotografie