• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Verejné obstarávania rok 2018


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  1_a_fotky a nákres dverí južnej fasády 437 kB [pdf]
  1_b_fotky a nákres dverí severnej fasády 557 kB [pdf]
  1_c_fotky a nákres dverí východnej fasády 521 kB [pdf]
  1_d_fotky a nákres novodobých dverí západnej fasády 499 kB [pdf]
  1_e_fotky a nákres malých okien severnej fasády 476 kB [pdf]
  1_f_fotky a nákres rámu malého slepého okna východnej fasády 435 kB [pdf]
  1_g_fotky a rozmery parapiet okien južnej fasády 443 kB [pdf]
  2. Rozhodnutie - KPÚ BB 1 454 kB [pdf]
  3. Zápisnica z obhliadky 444 kB [pdf]
  4. Cenová ponuka - špecifikácia rozpočtu 676 kB [pdf]
  5. Zmluva - obnova kultúrnej pamiatky - okná 369 kB [pdf]
  Výzva - prieskum trhu - uhlie 323 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIATKY 469 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk-stavebný dozor počas rekonštrukcie sociálnyh zariadení-2018 2 966 kB [pdf]
  Výzva na predloženie ponúk-stavebný dozor počas rekonštrukcie práčovne 2018 2 959 kB [pdf]
  Výzva uhlie - príloha Návrh kritéria 248 kB [pdf]
  Výzva uhlie - príloha Vyhlásenie 249 kB [pdf]
  Zmluva uhlie 2018 - návrh 586 kB [pdf]
  Zápis o zmene dodávateľa stavebného dozoru hygienické zar. odd.4 216 kB [pdf]
  Zápis o zmene dodávateľa stavebného dozoru práčovne 216 kB [pdf]
  Záznam zo zadávania zákaziek - uhlie 149 kB [pdf]
  Záznam zo zadávania zákazky - stavebný dozor hygienicke zar. odd.4 213 kB [pdf]
  Záznam zo zadávania zákazky - stavebný dozor práčovna 213 kB [pdf]
  Záznam zo zadávania zákazky – obnova kultúrnej pamiatky 598 kB [pdf]