• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Víťazná návšteva v Maďarsku

3

Ako každý rok, sme od našich zahraničných priateľov obdržali pozvánku na Májový Futbalový turnaj do Diósjenő. Naše mužstvo reprezentovali aj nový  hráči . Tých starších, už očakávali dlhoročný priatelia - súperi. Chlapci sa na zápas chystali s elánom a trénovali aj na domácom futbalovom ihrisku. Plánovali tento rok zvíťaziť. Tajne verili, aj nováčikom, že ich podporia.  Zápasy boli losované.

Naši reprezentanti začali vyhrávať, zápas po zápase. Pohyb uvoľnil energiu, ktorá odstraňovala bloky v tele, hlave, v srdci a vyvolávala radosť. Uvoľnená radosť pomáha zachovávať zdravie a podporuje psychickú pohodu. Naši reprezentanti sa stali víťazmi a získali zlaté medaile. Po návrate do zariadenia  bolo pre nich prekvapením že už ich čakala naša pani riaditeľka ktorá im zagratulovala. Bolo dobré počúvať ich rozhovory,  o turnaji, na ktorý budú spomínať s radosťou  a budú naďalej trénovať, aby sa neoddávali  chorobe.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová

Priložené fotografie