• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Začiatok poskytovania sociálnej služby

V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

    • potvrdenie o bez-infekčnosti prostredia (príloha č. 4)

    • lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa

    • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty

    • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (príloha č. 5)

    • osobné ošatenie podľa zoznamu

    • hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady

    • lieky na 3 dni

    • občiansky preukaz

    • zdravotný záznam

    • preukaz poistenca

    • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)

   • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony)

    • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak ho má občan   určeného)

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  4. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa 44 kB [pdf]
  5. Vyhlásenie o majetku FO 98 kB [pdf]